Seznam objektov

Upravljanje z objekti nam omogoča izbira menija "Objekti". V tem delu lahko dodajamo in priključujemo objekte, s klikom na ime objekta v seznamu pa si lahko ogledamo tudi podrobnejše podatke o objektu in oddanih poročilih za vsak posamezen objekt.

Dodajanje objektov

Nov objekt lahko dodamo s klikom na "Dodaj objekt". V obrazcu vnesemo potrebne podatke in kliknemo na gumb "Shrani". Pomembno je, da vnesemo pravilne podatke o objektu in izberemo pravilno vrsto objekta ter tudi občino, v kateri se nahaja objekt. 

Vsakemu objektu aplikacija samodejno določi ključ (naključno 8-mestno šifro), ki skupaj z davčno številko zavezanca omogoča, da do istega objekta dostopa več uporabnikov, če je to potrebno - več v poglavju "Priključevanje objektov".

 

Priključevanje objektov

Do objektov, ki jih vnesemo v aplikacijo, imamo dostop izključno sami. Včasih pa želimo dostop do objekta omogočiti še komu drugemu. Tako kot mu v realnem življenju ne bomo predali kar celotnega obeska z vsemi ključi, mu tudi v primeru Turističnih taks ne želimo izdati svojega uporabniškega imena in gesla, ampak mu le sporočimo svojo davčno številko in ključ objekta. Ključ objekta je naključna 8-mestna šifra, ki se samodejno določi pri dodajanju objekta in jo lahko kasneje najdemo v podrobnostih objekta. S pomočjo obeh podatkov drugemu uporabniku omogočimo dostop do objekta.

Nasprotno si seveda lahko tudi sami priključimo objekte drugih uporabnikov, če le vemo davčno številko zavezanca in ključ objekta. To lahko storimo s klikom na "Priključi objekt" v seznamu objektov.

Urejanje podatkov in podrobnosti objekta

Podrobnejše podatke in oddana poročila za posamezen objekt si lahko ogledamo s klikom na ime objekta v seznamu objektov. V podrobnostih je mogoče videti tudi vse uporabnike, ki imajo dostop do objekta.