Navodila za razvijalce

Za dostop do Turističnih taks lahko uporabimo programski vmesnik REST API. Preko njega so dosegljive vse glavne funkcionalnosti spletnega vmesnika. Format sporočil za telo poizvedbe je JSON, odgovor pa je lahko v obliki JSON, XML, YAML ali CSV.

Za poizvedbe prek vmesnika API lahko uporabite večino programskih jezikov, potrebujete le komponento, ki je združljiva s povezavo prek HTTPS protokola.

Podrobneje je dostop do Turističnih taks prek REST API protokola razložen na https://www.ttaksa.si/api/v3/docs/.